J 26 Mustang Instruktion Sida 1J 26 Mustang Del 1 Sida 248002 Mustang Del 1 Dekaler

Förtydligande:
De röda klaffvinkalrna, dekaler 31 och 32 är anpassade att sitta på klaffen i utfällt läge. Den röda hakens inre del ska sitta kant i kant med innerkanten på klaffen och försvinner då in under filletplåten i uppfällt läge. Den röda vinkeln forsatte även på många Mustanger upp på filletplåten (området strac under dekalerna 33 och 34) på bilden ovan, detta får istället målas eller klippas från de andra röda dekalerna som finns på arket.

Det är mycket möjligt att en tidigare variant av Jämtlandsvapnet användes på F4 stabs-Mustanger. Det märket ser ut att ha rak nedre kant och mer spretigt utseende på kronan (likt det som todogt fanns på F21), de som följer med det här dekalarket är i så fall fel, men bilderna som finns att tillgå är något gryniga och emblemen är också relativt skavda.